Edupolisa | Kontakt
  • Kontakt

Skontaktuj się z nami

{content}

Napisz do nas

{administrator}

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, jest GSU Polisa Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 2B 2 w Gliwicach (44-100). Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności do momentu udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż 3 miesiące od daty złożenia zapytania, lub jeżeli nastąpiła dalsza korespondencja, od daty ostatniego kontaktu. W każdym czasie masz prawo do:

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes;
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.

{kontakt}

  ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100 Gliwice
  kontakt@edupolisa.pl
  801 401 999

GSU Polisa Sp. z o.o.
Regon: 240 602 440 NIP: 631 25 25 276 KRS: 000 027 9234
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 50 000 zł