Edupolisa | Polityka prywatności
 • Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.edupolisa.pl

{content}

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług GSU Spółki Ubezpieczeniowej Sp. z o.o. (Spółki) poprzez stronę internetową www.edupolisa.pl (Serwis), przez GSU Spółkę Ubezpieczeniową Sp. z o.o. jako Administratora.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych podanych w przypadku korzystania z Serwisu jest:

 1. GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (dalej również Spółka, Administrator, Operator Serwisu) z siedzibą w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 2, 44‑100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000279234, NIP: 6312525276, REGON: 240602440 – w zakresie określonym w pkt 5 c.
 2. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej również AXA), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 271543; REGON: 140806789, NIP 107-00-06-155, kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości - w zakresie danych osobowych podanych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą umową ubezpieczenia znajdują się w dokumencie "Informacje dotyczące przetwarzania danych AXA.".

3. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prze Spółkę. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Spółki oraz pod adresem e-mail: iod@gsu.pl.

4. Pozyskiwanie informacji przez Serwis

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane osobowe w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

5. Dane osobowe

 1. Podczas korzystania z serwisu Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Dane podane przez Użytkownika mogą obejmować:
  1. Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,
  2. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e‑mail, numer telefonu komórkowego,
  3. Wiek, data i miejsce urodzenia,
  4. Płeć,
  5. Numer PESEL,
  6. Imię i nazwisko dziecka / dzieci Ubezpieczającego,
  7. Rodzaj placówki do której uczęszcza dziecko,
  8. numer PESEL dziecka / dzieci Ubezpieczającego.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzach mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. marketingowym, polegającym na proponowaniu Użytkownikowi produktów i usług znajdujących się w ofercie Spółki, na podstawie zgody, pod warunkiem, że została udzielona;
  2. prowadzenia, oceny i udoskonalania działalności gospodarczej Operatora Serwisu (w tym opracowywania nowych produktów i usług; zarządzania korespondencją Operatora Serwisu; analizy produktów oferowanych przez Operatora Serwisu; realizacji funkcji analityki danych oraz rachunkowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora;
  3. administrowania i rozliczenia zawartych umów ubezpieczenia, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora;
  4. skorzystania z formularza kontaktowego – w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przez formularz, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora;
  5. W przypadku subskrypcji newslettera – w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz o działalności Administratora – w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika.
 4. Odbiorcy danych.
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach zgody udzielonej przez Użytkownika i w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  3. Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym te podmioty przetwarzają powierzone dane na podstawie stosownej umowy zawartej z Administratorem.
 5. Czas przechowywania danych.
  1. Jako Administrator przetwarzający dane Użytkownika w celach marketingowych, będziemy przetwarzać dane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych bądź wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. W przypadku przetwarzania danych w celach oceny i udoskonalenia działalności serwisu – przez okres 10 lat od daty zakończenia umowy ubezpieczenia;
  3. Dane przetwarzane w celu administrowania zawartymi umowami ubezpieczenia oraz ich rozliczenia będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów;
  4. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki newslettera będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na przetwarzanie bądź wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  5. W przypadku przetwarzania danych w celu skorzystania z formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać dane do momentu udzielenia ostatecznej odpowiedzi/informacji zgodnie z zapytaniem przesłanym za pomocą formularza, w każdym wypadku nie dłużej niż 3 miesiące od dnia otrzymania zapytania lub jeżeli nastąpiła dalsza korespondencja, od daty ostatniego kontaktu.
 6. Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia zgody. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres kontakt@edupolisa.pl.
  2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres kontakt@edupolisa.pl lub poprzez kliknięcie linku rezygnacji z newslettera dostępnego w każdej przesyłanej wiadomości mailowej.
  3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Z powyższych uprawnień Użytkownik może skorzystać kontaktując się ze Spółką pisząc na kontakt@edupolisa.pl lub telefonicznie pod numerem 801 401 999.
  5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych.
  6. Użytkownik może w każdej chwili powiadomić Operatora Serwisu o rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych pocztą elektroniczną poprzez kliknięcie na link „rezygnuję z subskrypcji” w mailach marketingowych otrzymywanych od Operatora.
 7. Profilowanie.
  Dane Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w celu przedstawienia optymalnej oferty handlowej. Profilowanie to nie będzie wiązało się podejmowaniem przez nas jakichkolwiek innych decyzji poza przekazaniem Użytkownikowi dopasowanej oferty handlowej, w oparciu o wyrażoną przez niego zgodę. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.
 8. Przekazanie danych do państwa trzeciego.
  Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookies sesyjne pozostają w przeglądarce Użytkownika do czasu ich usunięcia z przeglądarki. Pliki stałe cookies pozostają w przeglądarce do momentu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika przeglądarki.
 10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane te wykorzystujemy jedynie dla oceny ogólnej aktywności na stronie i skuteczności akcji marketingowych.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem.

8. Polityka ochrony danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Spółce danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym oraz należytą ochronę danych osobowych Użytkowników, zgodnie z wymogami RODO oraz polskich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (Polityka ochrony danych osobowych). Operator zapewnia stosowne środki administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę powierzonych mu danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Zasady i środki ochrony danych są zawsze zgodne z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Spółka kontroluje stosowanie wdrożonych procedur oraz odpowiednich środków ochrony i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami wspólnotowego oraz polskiego prawa.

9. Linki do innych serwisów internetowych

Dla wygody Użytkowników w Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis edupolisa.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.

10. Aktualizacja Polityki Prywatności

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć w szczególności rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Operator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały w Serwisie, a także mailowo na adres mailowy podany przez Użytkownika.

11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag odnośnie do niniejszych Zasad polityki prywatności, lub w celu aktualizacji danych lub preferencji, Operator prosi o kontakt mailowy na adres kontakt@edupolisa.pl.

Informacje w formie pisemnej można również kierować do:
GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 2
44-100 Gliwice
z dopiskiem na kopercie: edupolisa.pl